Задавайте вопросы в Instagram Задавайте вопросы в Telegram Задавайте вопросы в Viber

Політика конфіденційності

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту www.c-home.ua .

1.Загальні умови
1.1. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності через 3 (Три) дні з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.
2. Зобов’язання Користувача
2.1. Користувач погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів. сайту.
2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій).
2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов’язкове і можливе тільки після попереднього погодження з Адміністрацією Сайту.
2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
2.5. Користувача попереджено про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватися на Сайті.
2.6. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або возникшими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами чи послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти чи ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на Зовнішні ресурси.
2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.
3. Інші умови
3.1. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.
3.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.
3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше соответствующие действия в защиту своих інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.
Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.

Згода на обробку та захист персональних даних

Оформляючи замовлення Користувач , погоджується на обробку та використання своїх персональних даних (зокрема, на використання, внесення до бази даних, розповсюдження, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, видалення та інші дії, які може здійснювати Адміністрація Сайту з персональними даними у письмовій формі) (паперової), електронної або іншої форми), включаючи, але не обмежуючись такими даними: ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, контактні дані (адреси, телефон), а також інша інформація, що реалізуютьсяАдміністрацією Сайту за допомогою цього веб-сайту, а також з метою захисту прав споживачів та з метою ведення Адміністрацією Сайту господарської діяльності, ведення статистики, з метою ведення бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами ході здійснення господарської діяльності, для дотримання внутрішніх правил та процедур у процесі діяльності Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

Крім зазначеного вище, цим Користувач надає свою згоду на те, що в разі потреби персональні дані можуть бути оброблені та переслані (передані) третім особам в рамках реалізації мети, зазначеної вище. Крім того, цим Користувач підтверджує свою згоду на те, що персональні дані можуть бути передані поза національними кордонами України та будуть видимі в країнах, де менш суворі правила захисту персональних даних, ніж в Україні. Цим Користувач підтверджує, що внесення персональних даних до бази (бази) даних, передача, розповсюдження, зміна та інша обробка Сайтом персональних даних Користувача з зазначеною метою не вимагає додаткового повідомлення про такі дії.

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) була розроблена компанією ConnectHome для забезпечення безпеки даних своїх клієнтів і регулює збір, використання, розкриття, передачу та зберігання особистої інформації користувачів.

Дана Політика дає можливість користувачеві отримати відомості про власника та розпорядника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, про осіб, яким передаються його персональні дані, ознайомитися з правами суб’єкта персональних даних, дізнатися про мету збору персональних даних.

За допомогою розробленого компанією ConnectHome Мобільного додатка, який користувач може завантажити у смартфон або інший мобільний пристрій, здійснюється дистанційне керування електронними пристроями системи «Розумний дім», розробленими компанією ConnectHome. Мобільний додаток використовується для віддаленого та локального доступу до контролерів, встановлених у будинку клієнта. 

Своєю реєстрацією в Мобільному додатку та його використанням у будь-якому вигляді користувач дає компанії ConnectHome згоду на обробку всіх персональних даних, які вводяться користувачем під час реєстрації та/або отримані в процесі використання Мобільного додатка. Також користувач даєте згоду на збирання, обробку та використання його інформації відповідно до цієї Політики конфіденційності.

  

Сфера дії цієї Політики не поширюється на:

 • – компанії, треті сторони та на осіб, які не належать та не контролюються компанією ConnectHome;
 • – людей, якими не керує ConnectHome.
Реєстрацією у Мобільному додатку та використанням його у будь-якому вигляді користувач підтверджує, що ознайомився з переліком своїх прав як суб’єкта персональних даних згідно із статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Ознайомитися з цим переліком можна, перейшовши за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яку ідентифіковано або може бути конкретно ідентифіковано;
 • Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення(поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних( автоматизованих) систем;
 • Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи(за умови його обізнаності) відносно надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, викладене у письмовій формі або у формі, яка дає можливість зробити висновок про його надання;
 • Власник персональних даних – фізична або юридична особа, якій законом або з відома суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яке затверджує мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних і процедури їх обробки, якщо інше не визначене законом;
 • Розпорядник персональних даних – фізична або юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника;
 • Суб’єкт персональних даних – фізична особа, відносно якої відповідно до закону здійснюється обробка його персональних даних;
 • Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, власника або розпорядника персональних даних і уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якому власником або розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.

2. СКЛАД І ЗМІСТ ЗІБРАНОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Для скачування Мобільного додатка ConnectHome користувачеві необхідно пройти реєстрацію. Для цього користувачеві треба повідомити особисту інформацію, а саме адреса електронної пошти. Компанія ConnectHome залишає за собою право, у разі потреби, запросити користувача про надання додаткової особистої інформації.
 • Мобільний додаток ConnectHome не використовує файли cookie і інших подібних технологій(піксельних тегів і веб-маяків).
 • обробка особистої інформації користувачів здійснюється компанією ConnectHome на серверах, розташованих в Україні.
 • Відповідно до норм чинного законодавства України розпорядження персональними даними осіб, обмежених в цивільній дієздатності, у тому числі малолітніх осіб, що не досягли 14 років, і неповнолітніх осіб, у віці від 14 до 18 років, здійснює їх законний представник(батько, опікун, опікун та ін.). Реєстрацією в Мобільному додатку ConnectHome користувач підтверджує, що досяг віку 18 років, або має згоду законного представника на надання своїх особистих даних для такої реєстрації.
 • У тому випадку, якщо законному представникові обмеженої в цивільній дієздатності особи, у тому числі малолітньої особи, що не досягла 14 років, або неповнолітньої особи, у віці від 14 до 18 років, стало відомо про реєстрацію такої особи в Мобільному додатку ConnectHome без його згоди, просимо негайно проінформувати про це компанію ConnectHome і вислати на email office@connecthome.com.ua або своя згода на обробку персональних даних обмеженої в цивільній дієздатності особи або вимогу про їх видалення з вказівкою особи і дані про особа

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • для дотримання юридичних зобов’язань, які несе компанію ConnectHome, або коли це необхідно в легітимних інтересах компанії ConnectHome або третьої сторони, якій може потрібно розкрити інформацію.
 • для створення, розробки, експлуатації, надання і поліпшення наших продуктів, сервісів, контенту і реклами, а також в цілях відвертання втрат і боротьби з шахрайством.
 • для обліку і забезпечення безпеки мережі, у тому числі для захисту наших сервісів в інтересах усіх наших користувачів.  для розсилки важливих повідомлень, наприклад
 • повідомлень про зміни в умовах і Політиках. Відмова користувача від такої розсилки не передбачена, оскільки ця інформація потрібна для взаємодії з компанією ConnectHome.
 • для внутрішніх цілей, наприклад, при проведенні аудиту, аналізу даних і досліджень, спрямованих на поліпшення продуктів і сервісів компанії ConnectHome, а також способів спілкування з користувачами.
 • особиста інформація користувачів може бути використана при організації компанією різних рекламних заходів, наприклад, лотерей, розіграшів призів, конкурсів або аналогічних заході.

4. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Надання доступу до особистої інформації користувача іншим особам здійснюється тільки при наступних обмежених обставинах:

 • наявність дозволу користувача : для передачі будь-якої конфіденційної інформації компанією ConnectHome потрібно явну згоду користувача;
 • у разі, якщо у компанії ConnectHome є достатні підстави вважати, що доступ, використання, збереження або розкриття такої інформації необхідно для : дотримання законодавства України, у тому числі надання інформації на вимогу фізичних і юридичних осіб, установ, організацій будь-якої форми власності або державних органів, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України; в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини; судочинства, судового розгляду; виявлення і відвертання шахрайських дій, а також рішення проблем безпеки і усунення технічних несправностей;
 • захист від безпосередньої загрози правам, майну або безпеці компанії ConnectHome, її користувачів або громадськості, у рамках законодавства України.
 • у разі реорганізації, злиття або продажу нашої компанії ми можемо передавати особисті дані відповідній третій стороні.

5. ЗАХОДИ ПО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

 • Заходи по захисту даних користувача від не авторизованого доступу, розкриття, зміни, знищення забезпечуються за рахунок внутрішньої перевірки процесів збору, зберігання і обробки даних, а також за рахунок відповідного шифрування і забезпеченню фізичної безпеки даних для відвертання не авторизованого доступу.
 • Компания ConnectHome разработала и осуществляет строгое соблюдение правил по безопасности и конфиденциальности персоналом компании.

6.АВТОМАТИЗОВАНЕ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ

 • Ухвалення автоматичних рішень, які мають для користувача правові наслідки, відсутнє.

7. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Зберігання особистої інформації користувача здійснюється впродовж періоду, необхідного для виконання цілей, перерахованих в цій Політиці конфіденційності. При оцінці тривалості таких періодів компанія ConnectHome ретельно вивчає свою потребу відносно збору особистої інформації і, коли така потреба є, зберігає інформацію впродовж мінімально можливого періоду для досягнення мети збору, якщо закон не зобов’язує зберігати її довше.

8. ДОСТУП КОРИСТУВАЧА ДО ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Пользователю предоставляется доступ к просмотру и редактированию своих данных через программный интерфейс приложения (API). Редактированию подлежат все ранее введенные данные с помощью форм соответствующих интерфейсов сайтов и мобильных приложений
 • Запити про умови надання доступу до персональних даних, у тому числі інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані; на надання доступу до своїх персональних даних; вимоги про зміну або знищення персональних даних; заперечення проти обробки персональних даних; вимоги про обмеження права на обробку персональних даних; про механізм автоматичної обробки персональних даних користувачі можуть направити на електронну адресу: office@connecthome.com.ua. Для обробки запитів користувачеві необхідно підтвердити свою особу і вказати інформацію, яку він хоче отримати, виправити або видалити.

9. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 • Компанія ConnectHome залишає за собою право вносити зміни в Політику конфіденційності. Зміни, що вносяться в Політику конфіденційності, будуть опубліковані на цій сторінці. Реєстрацією в Мобільному застосуванні і використанням його у будь-якому вигляді користувач не з України приймає і дає згоду, що продукти і послуги надаються компанією ConnectHome відповідно до чинного законодавства України, яке, можливо, не забезпечує, той же рівень захисту, що і в країні користувача.
 • Власником і розпорядником персональних даних користувача є ПП “Конектхоум”, місцезнаходження: 49107, Україна, м. Дніпро, проспект Гагаріна, д. 70, gmail office@connecthome.com.ua.
Корзина
 • Ваша корзина пуста

Вход

Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Безкоштовна консультація з нашим крутим фахівцем 😎

Ваша заявка принята!
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!